Zachowaj trzeźwy umysł

Co roku w  kampanii  Zachowaj Trzeźwy Umysł uczestniczą  szkoły oraz samorządy, które dzięki kampanii łączą profilaktykę z edukacją i zabawą. W ramach kampanii nasza szkoła  otrzymuje zestawy materiałów profilaktycznych, które są pomocne przy organizacji zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.  Zwieńczeniem zmagań edukacyjnych  są powiązane tematycznie z kampanią konkursy: plastyczne, literackie, fotograficzne, grupowe i indywidualne. Konkursy, oprócz rywalizacji, współpracy, zaangażowania zawierają  również treści profilaktyczne. Co roku w naszej szkole  wielu uczniów bierze udział .
W tym roku w konkursie plastyczno-literackim Ja za 20 lat, który został zorganizowany w ramach konkursu Zachowaj Trzeźwy Umysł 2019, wyróżnienie uzyskał nasz uczeń  klasy IIIa Mateusz Witamborski, który 7 października  w sali Urzędu Miejskiego wraz z innymi uczniami otrzymał wyróżnienie z rąk Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego Piotra Hojana .
Podziękowanie otrzymali również dyrektorzy szkół, pedagodzy szkolni, nauczyciele zaangażowani w przebieg akcji