Historia szkoły

KALENDARIUM HISTORII SZKOŁY

 

 1901 – 1903r. –  niemieckie plany dotyczące budowy szkoły, która miała spełniać funkcje oświatowe i obronne

1905r. – ukończono budowę okazałego gmachu, w którym mieściła się Szkoła Powszechna

1914 – 1918r. – stacjonował tutaj 133 Pułk Piechoty Niemieckiej Landwery

1918 – 1919r. – w budynku szkolnym zorganizowano koszary dla I Grodziskiej Kompanii Powstańczej

1919 – 1939r. – w gmachu mieściła się siedmioklasowa Szkoła Powszechna licząca 18 oddziałów, w połowie lat trzydziestych obiekt podzielono na dwie części, w pierwszej utworzono Szkołę nr 1 dla chłopców, w drugiej Szkołę nr 2 dla dziewcząt

1939 – 1945r. – szkoła służyła niemieckim celom oświatowo – wojskowym, utworzono koszary dla niemieckiego wojska oraz magazyny

04 kwietnia 1945r. – odbyło się pierwsze, po wyzwoleniu miasta spod okupacji niemieckiej, posiedzenie Rady Pedagogicznej, szkołę podzielono na: Szkołę Podstawową nr 1, pod kierownictwem Seweryna Wesołowskiego i Szkołę Podstwową nr 2,pod kierownictwem Berbarda Krzymińskiego

1948 – 1949r. – wprowadzono nauczanie koedukacyjne

1958r. – wmurowana została tablica upamiętniająca 40 – lecie wymarszu I Grodziskiej Kompanii Powstańczej

1964r. – szkoła rozpoczyna samodzielne działanie jako Szkoła Podstawowa nr 2

18 stycznia 1969r.– szkoła otrzymała imię Powstańców Wielkopolskich

25 kwietnia 1970r. – nadanie Sztandaru

17 stycznia 1971r.– pierwszy raz szkoła obchodziła święto swojego Patrona

1989r. – szkoła została wyróżniona Honorową Odznaką za Zasługi dla Rozwoju Województwa Poznańskiego

1 wrzesnia 1999r. – na mocy Uchwały Rady Miasta i Gminy w budynku utworzono Grodziskie Gimnazjum

2005r. – naukę ukończył ostatni rocznik Szkoły Podstawowej

2005r. – przyznanie przez Radę Miasta i Gminy w Grodzisku Wlkp., na wniosek Towarzystwa Miłośników Ziemi Grodziskiej, odznaki „Zasłużony dla Miasta i Gminy Grodzisk Wielkopolski”.

17 grudnia 2008r.– uroczystość nadania Sztandaru Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich

1 września 2017r. – decyzją Organu Prowadzącego Gimnazjum zostało przekształcone
w Szkołę Podstawową nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich