Skład

Konto bankowe

Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Powstańców Wlkp.

w Grodzisku Wlkp.

68 9063 0008 0000 0026 8888 0003

tytuł wpłaty: klasa …

Bezpośrednie wpłaty na konto Rady Rodziców w placówce Banku Spółdzielczego w Grodzisku Wlkp. lub w oddziale są zwolnione z opłat prowizyjnych.


RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
im. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH
W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM rok 2023/24W dniu 21.09.2023 na zebraniu Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr2 w Grodzisku Wlkp.
rodzice wybrali nowy skład Rady Rodziców.
Nowy skład całej Rady Rodziców na rok 2023/2024:

przewodnicząca Anna Pięta Va

z-ca przewodniczącej Robert Reczek IVd
skarbnik Lucyna Borowczak – Lissoń VIa

sekretarz Małgorzata Barska Ic
komisja rewizyjna Sekuła Tomasz VIIb
komisja rewizyjna Hanna Gauza IIIb
członek rady Weronika Brychcy IIb
członek rady Marcin Zadoń IIa

Regulamin Rady Rodziców dostępny jest w Plikach Szkoły na stronie e-dziennika Librus.

_______________________________________________________________

W dniu 08.09.2022 na zebraniu Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr2 w Grodzisku Wlkp.
rodzice wybrali nowy skład Rady Rodziców.
Nowy skład całej Rady Rodziców na rok 2022/2023:

przewodnicząca Anna Pięta IVa

z-ca przewodniczącej Robert Reczek IIId
skarbnik Lucyna Borowczak – Lissoń Vc

sekretarz Joanna Gulcz VIIIc
komisja rewizyjna Sekuła Tomasz VIb
komisja rewizyjna Weronika Brychcy Ib
członek rady Milena Piosik IIIb
członek rady Natalia Wajs IIb
członek rady Marcin Zadoń Ia

Regulamin Rady Rodziców dostępny jest w Plikach Szkoły na stronie e-dziennika Librus.


RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
im. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH
W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM rok 2020/21


Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców za rok 2020/2021 oraz wpłaty poszczególnych klas


Drodzy Rodzice,

Z uwagi na zaistniałą sytuację i dbając o Wasze bezpieczeństwo zebranie Rady Rodziców jak i Komisji rewizyjnej nie mogły się odbyć pod koniec roku szkolnego 2019/2020.

Dlatego też chciałam pokrótce zdać małe sprawozdanie z tego, co udało się Radzie Rodziców wspólnie osiągnąć, zakupić i na co przeznaczono środki Rady w tym roku szkolnym.

Tak więc zrealizowano:

– zakup dyplomów oraz słodyczy z okazji pasowania I klas – 310,32

– zakup kwiatów dla Dyrekcji Szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 100,00

– zakup pomponów dla uczniów na zajęcia kółka tanecznego (50szt.) – 1460,00

– zakup breloków z logo szkoły na nagrody dla uczniów za I półrocze za osiągnięcia bardzo dobrych wyników w nauce oraz wzorowe zachowanie – 249,00

– zakup Rol-up z zdjęciem szkoły i logo na potrzeby uczniów jak i całej szkoły – 233,70

– zakup pączków na „Tłusty czwartek” dla wszystkich uczniów i pracowników szkoły (600 szt.) – 719,28

– zakup nagród dla uczniów i absolwentów  – 2037,55

– zakup siedmiu opakowań klocków konstrukcyjnych dla klas 1-3 do świetlicy szkolnej ( od września 2020)– 139,93

Przypominam, że z dobrowolnej sprzedaży stroików na Jarmarku Bożonarodzeniowym uzbieraliśmy 2155,58!

Od września 2019 do 1 czerwca 2020 wpłacono na konto Rady Rodziców składki w wysokości 4845,00

Stan konta Rady Rodziców na dzień 1 czerwiec 2020 wynosi: 7533,85

Miło jest mi również poinformować, iż na ostatnim zebraniu Rady Rodziców podjęto decyzję nad zorganizowaniem pierwszej zabawy karnawałowej, z której wszelki dochód będzie przeznaczony na Radę Rodziców Szkoły nr 2 w Grodzisku Wlkp.

Wstępnie mamy zarezerwowaną salę w Motelu XXI w. 9 stycznia 2021 r. , a przygrywać nam będzie DJ Kroma 😊 Miejmy nadzieję, że zabawa dojdzie do skutku i obecna sytuacja do tego czasu się „unormuję”.

Korzystając z okazji, chciałabym życzyć wszystkim udanych wakacji. Abyśmy mogli się wreszcie zobaczyli w nowym roku szkolnym 😊

Przewodnicząca Rady Rodziców
Anna Cech

W dniu 10.09.2020 na zebraniu Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 w Grodzisku Wlkp. został powołany nowy skład Rady Rodziców.

Obecny skład całej Rady Rodziców:

przewodnicząca

Anna Cech

III b

z-ca przewodniczącej

Julita Paruzel

VII d

skarbnik

Weronika Bronka

VII a

sekretarz

Anna Namysł

VI b

Komisja rewizyjna

Paulina Buchwald

VI d

Komisja rewizyjna

Tomasz Sekuła

IV b

członek rady

Julita Nadobnik

VI d

członek rady

Ludmiła Człapa- Andrzejewska

III b

członek rady

Michał Wencel

II c

członek rady

Anna Wyrwa -Sadowska

V a

Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców za rok 2019/2020

Sprawozdanie Rady Rodziców


Regulamin Rady Rodziców

Sprawozdanie finansowe za rok 2018/2019

Szczegółowe wpłaty klas w roku 2018/2019

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców

Szanowni Rodzice,

W dniu 14 września 2017 r. Rada Rodziców SP2 i Gimnazjum, podczas swojego pierwszego zebrania w roku szkolnym 2017/2018 zaproponowała wszystkim rodzicom uczniów szkoły, wzięcie aktywnego udziału w życiu całej społeczności szkolnej poprzez przekazanie “dobrowolnej” składki w wysokości 30 zł na “Komitet Rodzicielski”

Fundusze przekazane przez Państwa, pomogą Radzie Rodziców rzeczowo wspierać przedsięwzięcia sportowe, wydarzenia okolicznościowe i kulturalne związane z życiem szkoły oraz motywować i nagradzać uczniów za ich wyróżniające się postawy w sferze edukacji, sportu, a także wzorowych zachowań przynoszących chlubę szkole i wszystkim jej członkom.

Nasza wrażliwość i solidarność społeczna nie pomija także problemów socjalnych dzieci i ich rodzin, okazując wsparcie w nadzwyczajnych sytuacjach.

Liczymy na zaangażowanie wszystkich rodziców w życie szkoły, by wspólnie jeszcze lepiej troszczyć się o nasze dzieci.

Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Powstańców Wielkopolskich
z oddziałami gimnazjalnymi
w Grodzisku Wielkopolskim

GIMNAZJUM GRODZISK WLKP.

Tabela wpłat na Radę Rodziców – rok szkolny 2016/2017

Lp. KLASA Wpłaty
1 I A 245,00
I B 170,00
I C 345,00
I D 355,00
I E 540,00
I F 530,00
I G 60,00
Razem klasy I 2245,00
2 II A 440,00
II B 0,00
II C 300,00
II D 220,00
II E 225,00
II F 430,00
II G 60,00
Razem Klasy II 1675,00
III A 250,00
III B 160,00
III C 210,00
III D 250,00
III E 235,00
III F 310,00
III G 180,00
III H 80,00
Razem klasy III 1675,00
Razem wpłaty na RR 5.595,00

SPRAWOZDANIE  FINANSOWE

RADY RODZICÓW

 GIMNAZJUM W GRODZISKU WLKP NA DZIEŃ 31-08-2017R.

Stan na dzień 01-09-2016r. 8.548,02

Lp. PRZYCHODY   LP KOSZTY 
123456

7

8

Wpłaty na RROd 01-09-2016 do 30-06-2017Zwrot na konto RRA Strojna149,01+7,74Wypożyczenie Sali

p. Fórmaniak

Concordia – ubezpieczycie

Kwota pozyskana na cel wyjazdu uczniów do Anglii

GS Grodzisk 100,00

W. Ślebioda 1000,00

Dąbex          1000,00

Waldi             500,00

Konkurs plastyczny

Dofinansowanie p. Gwóźdź         200,00

Polsko-niemiecka wymiana

Zwrot A. Strojna

Absolwent roku

5.595,00156,75600,002790,002600,00200,00

845,00

400,00

123456

7

8

9

10

11

12

Prowizje za prowadzenie konta BSWymiana polsko-niemiecka300,00+845,00Turniej piłki nożnej- nagrody, prowiantMateriały na konkurs plastycznyZakup książek-nagrody

999,91+1,00+2566,80

Zakup komputerów

1600,00+2790,01

Gwiazdka

Naprawa sprzętu nagłaśniającego

Absolwent roku i Tytuł Osobowości roku, Sportowcy roku

Dzień dziecka

woda 389,66

drożdżówki 599,40

Zakończenie roku szkolnego Kl.III

Kwiaty 290,00

Zabawa 265,00

Kwota wydana na cel wyjazdu uczniów do Anglii

97,601145,00500,00200,003568,714390,01

300,00

320,00

1500,00

989,06

555,00

2600,00

Razem przychody

13.186,75    Razem koszty 16.165,38
      STAN  na dzień 31-08-2017   5.569,39

Sporządziła:

Katarzyna Pięta