Organizacja roku szkolnego 2023/2024

4 września 2023r. (poniedziałek) – rozpoczęcie roku szkolnego

21 września 2023r. – (czwartek) zebrania z rodzicami

6 października 2023r. (piątek) – pasowanie na pierwszoklasistę

1 listopada 2023r. (środa) – Wszystkich Świętych – dzień ustawowo wolny

11 listopada 2023r. (sobota) – Święto Niepodległości

23 listopada 2023r. – (czwartek) zebrania z rodzicami

Do 21 grudnia 2023r. – (czwartek) wystawianie zagrożeń

22 grudnia 2023r. – (piątek) Wigilie klasowe, dzień wolny od zajęć dydaktycznych/świetlica wg planu

23 grudnia 2023r. – 31 grudnia 2023r. – zimowa przerwa świąteczna

1 stycznia 2024 – (poniedziałek) – Nowy Rok – dzień ustawowo wolny

6 stycznia 2024r. – (sobota) Święto Trzech Króli – dzień ustawowo wolny

do 25 stycznia 2024r. (czwartek)– wystawianie ocen za I półrocze

22 stycznia 2024r. – (piątek) – Święto Patrona

31 stycznia 2024r. (środa) – koniec I półrocza

1 lutego 2024r. – (czwartek) rada pedagogiczna podsumowująca I półrocze

8 lutego 2024r. – (czwartek) zebrania z rodzicami

12 lutego – 25 lutego 2024r. – ferie zimowe

28 marca – 2 kwietnia 2024r. – wiosenna przerwa świąteczna

1 maja 2024r. – (środa) Święto Pracy – dzień ustawowo wolny

2 maja 2024r. – (czwartek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych /świetlica dyżur

3 maja 2024r. – (piątek) rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – dzień ustawowo wolny

do 9 maja 2024r. – (czwartek) wystawianie zagrożeń

9 maja 2024r. – (czwartek) zabrania z rodzicami

14,15,16 maja 2024r. – (wtorek, środa, czwartek) egzamin ósmoklasisty, dni wolne od zajęć dydaktycznych/świetlica dyżur

29 maja 2024r. – (środa) Dzień Dziecka, dzień wolny od zajęć dydaktycznych/świetlica wg planu

30 maja 2024r. – Boże Ciało – dzień ustawowo wolny

31 maja 2024r. – (piątek) dzień wolny od zajęć dydaktycznych/ świetlica dyżur

6 czerwca 2024r. – (czwartek) wystawianie ocen końcoworocznych

7 czerwca 2024r. – (piątek, godz. 17:00) – Drzwi Otwarte

13 czerwca 2024r. – (czwartek) rada pedagogiczna końcoworoczna

20 czerwca 2024r. – (czwartek) – zajęcia z wychowawcą, dzień wolny od zajęć dydaktycznych/świetlica wg planu

21 czerwca 2024r. – (piątek) zakończenie roku szkolnego 2023/2024 / świetlica wg planu

22 czerwca – 31 sierpnia 2024r. – WAKACJE

🙂 🙂 🙂