Organizacja roku szkolnego

3 września 2018r. – rozpoczęcie roku szkolnego

20 września 2018r. – zebrania z rodzicami

14 października 2017r. – Dzień Edukacji Narodowej (niedziela)

25 października 2018r. – zebrania z rodzicami

1 listopada 2018r. – Wszystkich Świętych (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

2 listopada 2018r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

11 listopada 2018r. – Narodowe Święto Niepodległości (niedziela)

22 listopada 2018r. – zebrania z rodzicami

Do 11 grudnia 2018r. – wystawianie zagrożeń

13 grudnia 2018r. – zebrania z rodzicami

14 grudnia 2018r. – Święto Patrona

22 grudnia 2018r. – 1 stycznia 2019r. – zimowa przerwa świąteczna

6 stycznia 2019r. – Święto Trzech Króli (niedziela)

Do 11 stycznia 2019r. – wystawianie ocen za I semestr

14 stycznia 2019r. – 27 stycznia 2019r. – ferie zimowe

31 stycznia 2019r. – koniec I semestru

31 stycznia 2019r. – rada pedagogiczna podsumowująca I semestr

7 lutego 2019r. – zebrania z rodzicami, podsumowanie I półrocza

28 marca 2019r. – zebrania z rodzicami

10-11-12 kwietnia 2019r. – egzaminy gimnazjalne:

  • 10 kwietnia 2019r. – część humanistyczna,
  • 11 kwietnia 2019r. – część matematyczno – przyrodnicza,
  • 12kwietnia 2019r. – język obcy nowożytny.

15-16-17 kwietnia 2019r. – egzaminy ósmoklasisty:

  • 15 kwietnia 2019r. – język polski (poniedziałek, godz. 9:00),
  • 16 kwietnia 2019r. – matematyka (wtorek, godz. 9:00),
  • 17 kwietnia 2019r. – język obcy nowożytny (środa, godz. 9:00).

18 kwietnia 2019r. – 23 kwietnia 2018r. – wiosenna przerwa świąteczna

1 maja 2018r. – Święto Pracy (dzień wolny od zajęć)

2 maja 2018r. – Dzień Flagi (dzień wolny od zajęć)

3 maja 2018r. – rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja (dzień  wolny od zajęć)

Uwaga zmiana! Do 6 maja 2019r. – wystawianie zagrożeń

16 maja 2019r. – zabrania z rodzicami

Uwaga zmiana! Do 6 czerwca 2019r. – wystawianie ocen końcoworocznych

Uwaga zmiana! 13 czerwca 2019r. – rada pedagogiczna – końcoworoczna

17 czerwca 2019r. – zebranie z rodzicami uczniów przystępujących w sierpniu do egzaminów poprawkowych

18 czerwca 2019r. – zabawa klas III gimnazjum

21 czerwca 2019r. – zakończenie roku szkolnego 2018/2019 🙂

22 czerwca 2019r. – 2 września 2019r. – wakacje letnie –  🙂  🙂