Rozstrzygnięcie Konkursu „Mój ukochany Miś”

Tak jak obiecaliśmy, przyszedł czas na wyniki konkursu plastycznego pt. „Mój ukochany Miś” zorganizowanego dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 przez Panią Marię Szlachciak oraz Panią Grażynę Piechotę – Napierała. Dziś, tj. 04.12.2019 r. wszystkie dzieci, które wzięły udział w konkursie otrzymały odznakę „Przyjaciel Misia”. Wszystkie prace były wyjątkowe, ale po niezwykle ciężkich obradach jury, wyłonieni zostali zwycięzcy konkursu, których nagrodzono specjalnymi upominkami.


Czytaj Więcej

Akcja “Adwokat w szkole”

3 grudnia w naszej szkole zorganizowano spotkania dla uczniów klas V, VI, VII i VIII w ramach akcji „Adwokat w szkole” z ramienia Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Gościliśmy Pana Piotra Ruszkiewicza, którzy przeprowadził zajęcia przybliżające uczniom specyfikę pracy prawnika oraz poruszył tematykę odpowiedzialności karnej osób niepełnoletnich za popełnione czyny.

Jednak najważniejszym celem spotkania było omówienie tematu dotyczącego „Cyberprzemocy” – czy też inaczej „Hejtu w Internecie”. Nasi uczniowie brali czynny udział w spotkaniach, zadawali pytania, a także odpowiadali, wykazując się przy tym wiedzą i zainteresowaniem dotyczącym omawianego tematu.

Czytaj Więcej

Niezwykłe spotkanie

3 grudnia, dzień przed Świętem Górnika, zwanym Barbórką, uczniów klas 1 B i 2 C odwiedzili niezwykli goście, prawdziwi górnicy naftowi z Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa! Przekazali uczniom wiedzę o zawodzie górnika oraz o wydobywanych przez niego surowcach – ropie naftowej i gazie ziemnym. Dziękujemy za odwiedziny i poświęcony czas! A z okazji nadchodzącej Barbórki, składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim górnikom – bezpiecznej i spokojnej pracy, wszystkiego najlepszego w życiu zawodowym i prywatnym.

Czytaj Więcej