Ogłoszenia

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Powstańców Wielkopolskich

ul. 3 Maja 5
62-065 Grodzisk Wielkopolski

fax. 612271269
tel. 612271260
e-mail: sp2@sp2-grodzisk.pl

Dyrektor
Beata Kalinowska

Wicedyrektor
Agnieszka Borowczak, Bartosz Ambrozik

Sekretarz szkoły
Zuzanna Adamczyk, Marta Jóźwiak

Godziny urzędowania

SEKRETARIAT
 sekretariat czynny w godzinach

7:00 – 15:00

BIBLIOTEKA
 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Nauczyciele bibliotekarze

730 – 1500

800 – 1500

800 – 1500

730 – 1500

800 – 1400

PEDAGODZY  Tel.: 61 227 12 70
 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Pedagodzy
szkolni      

8.00 – 15.30

8.00 – 15.30

8.00 – 15.30

8.00 – 15.30

8.00- 15.30

ŚWIETLICA DLA MŁODSZYCH UCZNIÓW
 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Wychowawcy świetlicy

630 – 1600

630 – 1600

630 – 1600

630 – 1600

630 – 1600

Sprawozdanie finansowe jednostki

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe jednostki Szkoły Podstawowej Nr 2 za rok 2018 zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Grodzisku Wielkopolskim.

do pobrania: http://bip.grodzisk.wlkp.pl/m,634,sprawozdania-finansowe.html