Spotkanie z przedstawicielem Policji

Każdego roku  uczniowie w naszej szkole spotykają się z przedstawicielami policji i uczestniczą w prelekcjach na temat bezpieczeństwa. Pierwsza tura uczniów uczestniczyła w spotkaniach  9 października, a pozostali będą uczestniczyli 16 października 2019r.
Pani Magdalena Antkowiak rozmawiała z dziećmi o bezpiecznym poruszaniu się po drogach, a w szczególności  omówiła zasady bezpiecznej drogi do i ze szkoły. Przypomniała również o korzyściach płynących z noszenia elementów odblaskowych na ubraniu bądź tornistrze oraz jak należy zachować się, gdy zaczepi nas obca osoba. Głównym zagadnieniem tegorocznego spotkania było omówienie zasad bezpieczeństwa na wypadek różnych zdarzeń losowych, a w szczególności konfliktów rówieśniczych.


Dzieci czynnie uczestniczyły w spotkaniu, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz zadawały bardzo dużo pytań. Dzięki takim spotkaniom policjant będzie kojarzył się dzieciom, jako osoba, której nie należy się bać i do której zawsze i w każdej sytuacji można zwrócić się o pomoc.