Author Archives: Administrator

Uwaga. 14 października – Dzień Edukacji Narodowej

Uwaga. Dnia 14 października (środa), przypada Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych. W szkole zorganizowane będą tylko zajęcia opiekuńcze dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę zapewnienia ich dzieciom opieki. W tym dniu również odwołane są dowozy dla uczniów.

Decyzja Rady Rodziców w sprawie składki

W dniu 3 września 2020 r. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 podczas swojego
pierwszego zebrania w roku szkolnym 2020/21 podjęła decyzję o kontynuacji składki na RR w
wysokości 30 zł.
Dobrowolną kwotę można wpłacać u skarbników klasowych lub bezpośrednio na konto bankowe
Rady Rodziców.
W załączeniu do Państwa wglądu sprawozdanie finansowe wraz z szczegółową wpłatą klas za rok
2019/20.
Niestety z uwagi na obecna sytuację, jak i kolejne obostrzenia Rada Rodziców zdecydowała się na
odwołanie planowanej zabawy karnawałowej w dniu 9 stycznia 2021 r.
Mamy nadzieję, że w następnym roku szkolnym wszystko się uda zaplanować.

Z pozdrowieniami
Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 2
w Grodzisku Wlkp.

Obiady w stołówce szkolnej

Uwaga. W związku z licznymi pytaniami rodziców odnośnie obiadów i rozpoczęcia pracy stołówki szkolnej informujemy, że stołówka szkolna wznowi działalność po uzyskania wszystkich potrzebnych pozwoleń od odpowiednich służb. O wznowieniu działalności stołówki i wydawaniu obiadów poinformujemy na stronie internetowej szkoły oraz Facebooku.

Rozmiar czcionki
Kontrast strony