Author Archives: Administrator

Decyzja Rady Rodziców w sprawie składki

W dniu 3 września 2020 r. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 podczas swojego
pierwszego zebrania w roku szkolnym 2020/21 podjęła decyzję o kontynuacji składki na RR w
wysokości 30 zł.
Dobrowolną kwotę można wpłacać u skarbników klasowych lub bezpośrednio na konto bankowe
Rady Rodziców.
W załączeniu do Państwa wglądu sprawozdanie finansowe wraz z szczegółową wpłatą klas za rok
2019/20.
Niestety z uwagi na obecna sytuację, jak i kolejne obostrzenia Rada Rodziców zdecydowała się na
odwołanie planowanej zabawy karnawałowej w dniu 9 stycznia 2021 r.
Mamy nadzieję, że w następnym roku szkolnym wszystko się uda zaplanować.

Z pozdrowieniami
Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 2
w Grodzisku Wlkp.

Obiady w stołówce szkolnej

Uwaga. W związku z licznymi pytaniami rodziców odnośnie obiadów i rozpoczęcia pracy stołówki szkolnej informujemy, że stołówka szkolna wznowi działalność po uzyskania wszystkich potrzebnych pozwoleń od odpowiednich służb. O wznowieniu działalności stołówki i wydawaniu obiadów poinformujemy na stronie internetowej szkoły oraz Facebooku.

Inauguracja nowego roku szkolnego

Zapraszamy uczniów naszej szkoły na uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021, we wtorek 1 września według następującego harmonogramu:

  • godzina 8.00  – klasy 2a (sala 3), 2b (sala 1), 2c (sala 13), 2d (sala 12), 3a (sala 19),
  • godzina 9.00  – klasy 3b (sala 12), 3c (sala  13), 4a (sala 22), 4b (sala 11), 4c (sala 23), 5a (sala 21),
  • godzina 9.30  – klasy 6a (sala 26), 6b (sala 32), 6c (sala 31), 6d (sala 33),
  • godzina 10.00  – klasy 7a (sala 34), 7b (sala 35), 7c (sala 36), 7d (Gab.- fiz.), 8a (sala 25), 8b (sala 27),
  • godzina 11.00 (sala gimnastyczna) – klasa 1a, 1c
  • godzina 11.30 (sala gimnastyczna) – klasa 1b, 1d

Prosimy o przyjście uczniów w maseczkach ochronnych.

UWAGA rodzice uczniów klas 1!

Serdecznie zapraszamy do szkoły rodziców dzieci, które od 1 września rozpoczną naukę w klasie 1 na spotkanie informacyjne w dniu 24 sierpnia (poniedziałek) wg następującego harmonogramu: klasa 1a – godzina 16.00 – sala 3, klasa 1b – godzina 16.15 – sala 1, klasa 1c – godzina 16.30 – sala 2, klasa 1d godzina 16.45 – sala 13.
Tematyka spotkania: podręczniki szkolne, wyprawka dla dziecka, działalność świetlicy, zasady przyprowadzania i odbierania dzieci, dożywianie, zasady przebywania w szkole w zgodzie z wytycznymi GIS, procedurami i regulaminami szkoły w okresie pandemii COVID-19.
Omówione zostanie również ewentualne nauczanie zdalne i na jakich zasadach bedzie prowadzone w szkole.
Ze względów epidemicznych prosimy o przybycie do szkoły tylko jednej osoby (jednego z rodziców/opiekunów) bez dzieci. W szkole prosimy o założenie maseczek ochronnych oraz przeprowadzenie dezynfekcji rąk przed wejściem na teren szkoły i zachowanie dystansu społecznego. Zapraszamy.

„Dzień Europejczyka w SP2”

9 maja obchodzony jest na starym kontynencie jako Dzień Europejczyka. Święto to jest doskonałą okazją do poszerzenia naszej wiedzy na temat Unii oraz tradycji i kultury państw, które do niej należą. Z tej okazji uczniowie z klasy VIII B przygotowali prezentacje multimedialne dotyczące integracji państw europejskich oraz najważniejszych organów tej instytucji. Mają one na celu uświadomienie wszystkim związków między Polską, a krajami europejskimi, które stają się coraz istotniejsze,
szczególnie w trudnych dla Europy i całego świata chwilach. Warto nadmienić, iż 1 maja 2019 r. obchodziliśmy 16 już rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Razem z nami do organizacji tej przystąpiły: Czechy, Słowacka, Węgry, Litwa, Łotwa, Estonia, Słowenia, Cypr, Malta. Tak więc 1 maja 2004 roku przeszedł do historii jako dzień największego rozszerzenia Unii, co przyczyniło się do jej zjednoczenia i zintegrowania. Zapraszamy do obejrzenia prezentacji przygotowanych przez uczniów: Rozalię Kaczmarek i Kamila Rataja z klasy VIII B, które przedstawiają historię jednoczącej się Europy, strukturę Unii Europejskiej oraz założenia i cele, które jej przyświecają we współczesnym świecie.

Proces integracji europejskiej

Organy Unii Europejskiej

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE – Formularz zgłoszenia dziecka do szkoły SPOZA OBWODU

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Grodzisku Wielkopolskim informuje, że w dniach 06. 04.2020 r.  –  08.05.2020 r. odbędą się zapisy uczniów do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grodzisku Wielkopolskim na rok szkolny 2020/2021 w ramach postępowania rekrutacyjnego, zamieszkałych poza obwodem danej szkoły.

  • rodzice dokonujący zapisu dziecka do klasy I zgłaszają dziecko
  • PRZEZ FORMULARZ (zamieszczony poniżej)
  • TELEFONICZNIE: 61 227 1260
  • MAILOWO : sp2@sp2-grodzisk.pl

REKRUTACJA-WNIOSEK

UCHWAŁA RM-KRYTERIA REKRUTACJI

Zarządzenie Burmistrza w sprawie rekrutacji do klas I szkół podstawowych

Drodzy Państwo. Zamieszczamy formularz przyjęcia dziecka do Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Grodzisku Wielkopolskim spoza obwodu.