Sukces uczniów naszej szkoły – „GRODZISK WCZORAJ I DZIŚ”

W miniony piątek, 26 stycznia 2018 r. w sali klubowej Centrum Kultury Rondo, odbył się konkurs wiedzy o naszej Małej Ojczyźnie pod hasłem „Grodzisk wczoraj i dziś”. Swój patronat objął nad nim Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego. Do głównych celów tego przedsięwzięcia należało kształtowanie postaw patriotycznych, przybliżenie młodzieży najważniejszych postaci i wydarzeń z historii Grodziska, rozbudzenie wrażliwości na lokalne dziedzictwo kulturowe oraz uczczenie 715 – lecia powstania miasta. Konkurs przeznaczony był dla uczniów zreformowanych szkół podstawowych całej gminy. Wzięli w nim udział reprezentanci S.P. nr 1, S.P. nr 2, S.P. nr 4 oraz szkól podstawowych z Kąkolewa, Grąblewa i Ptaszkowa.

Z radością donosimy o sukcesie uczniów Naszej Szkoły. Reprezentacja wychowanków „dwójki”, w składzie: Julia Bąk, Aleksandra Rzeźnik i Jakub Wieczorek (wszyscy uczniowie z klasy VII B), zajęła pierwszą lokatę w kategorii drużynowej. Najbardziej jednak istotne jest to, że w głównej kategorii konkursu – indywidualnej, dwa pierwsze miejsca przypadły również naszym podopiecznym. Aleksandra Rzeźnik zajęła I miejsce, natomiast Julia Bąk – II miejsce. Sukces ten okupiony był ciężką pracą na etapie przygotowawczym (pod kierunkiem nauczyciela historii Pana Jarosława Kaminiarza) oraz podczas samego testu, na podstawie którego wyodrębniono zwycięzców konkursu. Znajomość minionych wydarzeń, postaci, organizacji, symboli, lub bardzo często dawnego układu przestrzennego Grodziska, a także umiejętność ich przytoczenia w ujętych w zadaniach testowych sytuacjach okazała się dla młodzieży wyzwaniem bardzo trudnym. Nasi uczniowie sprostali mu doskonale. Wysiłek intelektualny, oprócz satysfakcji, przyniósł im również atrakcyjne nagrody, wręczone przez Zastępcę Burmistrza, Pana Piotra Hojana i Sekretarza Gminy, Pana Artura Kalinowskiego. Z pewnością pozwolą one na efektywne wykorzystanie oferty rekreacyjnej miasta.

Wszystkim uczestnikom konkursu, a przede wszystkim jego laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.