Spotkanie z burmistrzem

Dnia 25.10.2018 r. w auli SP2 odbyło się spotkanie uczennic kl. VII z Burmistrzem Miasta i Gminy Grodzisk Wielkopolski Panem Henrykiem Szymańskim. Miało ono na celu podsumowanie powszechnych szczepień przeciwko wirusowi HPV, w których uczestniczyły dziewczynki z rocznika 2005.

Udowodniono, że powszechne szczepienia wykazują się dużą skutecznością w zapobieganiu chorobom związanym z zakażeniami HPV. Ich skuteczność oceniana jest bardzo wysoko. Dlatego cieszy fakt, że władze naszego miasta – na czele z Panem Burmistrzem – zadbały o zdrowie kolejnego pokolenia młodych kobiet.

Zakończenie spotkania minęło w niezwykle uroczystej atmosferze. Po raz ostatni bowiem gościliśmy w naszej szkole pana Burmistrza Henryka Szymańskiego jako włodarza Grodziska Wielkopolskiego.

„Nie ma wątpliwości, że właśnie odchodzi z pracy jeden z najwartościowszych samorządowców w historii gminy, człowiek wrażliwy na ludzkie potrzeby, traktujący swoją funkcję jako misję i powołanie” – powiedziała na pożegnanie pani dyrektor Beata Kalinowska. Od Grona Pedagogicznego, uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej Nr 2 przekazane zostały na ręce pana Burmistrza życzenia:

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Uczniowie i Pracownicy

Szkoły Podstawowej Nr 2 dziękujemy Panu:

– za wieloletnią pracę na rzecz naszego miasta, za wkład włożony

w rozwój Grodziska Wielkopolskiego,  jego wygląd i wizerunek zewnętrzny,

– za podjęcie wielu inicjatyw i działań,  które służyły nam wszystkim,

– za aktywność obywatelską, która może służyć

za wzór dla przyszłych pokoleń, oraz zaangażowanie,

determinację i trud, jaki wkładał Pan w powierzone sobie zadania,

– za pomoc ludziom młodym w różnych sytuacjach i okolicznościach,

bowiem rozwój własny dzieci i młodzieży uznawał Pan za priorytet,

– wreszcie jako społeczność Szkoły Podstawowej Nr 2

dziękujemy za nowoczesny wizerunek naszej szkoły,

do którego w znacznej mierze przyczynił się właśnie Pan.

A w kolejnym etapie życiowej drogi życzymy

realizacji dalszych marzeń … może związanych

z egzotycznymi podróżami i pomyślności w życiu osobistym.

Niech będzie ono dalej niezwykłe i pełne inspiracji.