Pogadanki na temat bezpieczeństwa

Każdego roku uczniowie w naszej szkole spotykają się z przedstawicielami policji i uczestniczą w prelekcjach na temat bezpieczeństwa. Pan Rafał Trzciński i Pani Aleksandra Hoffmann z grodziskiej komendy poruszali tematy bezpieczeństwa w szkole i poza nią. Przestrzegali także przed cyberprzemocą oraz niebezpiecznymi sytuacjami. Zwracali szczególną uwagę na ponoszenie odpowiedzialności karnej za popełnione czyny. Prelekcje spotkały się z dużym zainteresowaniem uczniów. Odpowiadali na zadawane pytania, wykazując się wiedzą na temat bezpieczeństwa.