Świetlica w roku szkolnym 2024/2025

Informacje o świetlicy

Świetlica w roku szkolnym 2024/2025  będzie dostępna dla uczniów  w godzinach 6:30-16:00

Prosimy Państwa o złożenie karty zapisu ucznia do świetlicy w roku szkolnym 2024/2025- dotyczy również tych uczniów, którzy już chodzili do świetlicy.

Prosimy w karcie zapisu zaznaczyć osoby upoważnione do odbioru dziecka z świetlicy.

Przypominamy, że pisemne zgody na samodzielne wyjście  ucznia z świetlicy  wraz z zaznaczeniem, że bierzecie Państwo odpowiedzialność za dziecko, należy dostarczyć wraz z kartą zapisu.  Dla bezpieczeństwa uczniów pisemna zgoda na wyjście jest konieczna.