ZAPISY DO KLAS 1 NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniach 01.02.2024 r.  –  29.02.2024 r.
odbędą się zapisy uczniów do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Grodzisk Wielkopolski. Zapisy prowadzone będą na rok szkolny 2024/2025 i dotyczą
uczniów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły.
Rodzice / opiekunowie prawni dokonujący zapisu dziecka do klasy I wypełniają druk: karta
zgłoszenia dziecka do szkoły podstawowej.

Proponujemy Państwu zapisanie dziecka za pomocą:
poczty elektronicznej – skan wypełnionego i podpisanego wniosku należy przesłać na
adres zapisy@sp2-grodzisk.pl
– osobiście w siedzibie szkoły.

W załączeniu informacja dotycząca obwodów szkół, która pozwoli rodzicom zweryfikować do
jakiej szkoły zapisać swoje dziecko.
Z uwagi na kwestie organizacyjne dotyczące zaplanowania ilości oddziałów szkolnych klas I
oraz liczby uczniów w tych klasach, prosimy o dokonanie zapisów we wskazanym wyżej
terminie.
W sytuacji zamiaru zapisu dziecka do klasy I szkoły podstawowej pozaobwodowej w
przypadku wolnych miejsc, prosimy rodziców / opiekunów prawnych o powiadomienie o tym
zamiarze dyrektora szkoły obwodowej właściwiej dla miejsca zamieszkania dziecka, co
winno nastąpić w tym samym terminie, w którym odbywają się zapisy do szkoły obwodowej.

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych

KARTA ZGŁOSZENIA szkoła w obwodzie (1)