ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Grodzisku Wielkopolskim informuje, że

  • w dniach od 16 marca 2020 r.  do 3 kwietnia 2020 r. nastąpią zapisy uczniów do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grodzisku Wielkopolskim na rok szkolny 2020/2021, zamieszkałych w obwodzie szkoły
  • rodzice dokonujący zapisu dziecka do klasy I wypełniają druk: KARTA-ZGŁOSZENIA-w-obwodzie-SP2
  • wypełnione druki rodzice składają w sekretariacie szkoły wraz z odpisem aktu urodzenia, bądź innym dokumentem potwierdzającym tożsamość dziecka.
  • Wniosek można pobrać na stronie internetowej szkoły (powyżej)  lub odebrać osobiście w sekretariacie.

Natomiast informujemy, że zapisy uczniów do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grodzisku Wielkopolskim na rok szkolny 2020/2021 w ramach postępowania rekrutacyjnego odbędą się w dniach  06.04.2020 r.  –  08.05.2020 r. (w miarę posiadania wolnych miejsc!!!)

W załączeniu informacja dotycząca obwodów szkół (wykaz miejscowości oraz ulic).

UCHWAŁA RM-SIEĆ PUBLICZNYCH SP