Wycieczka do fabryki bombek w Stodolsku

6 grudnia, klasa 2c i 2d zwiedzały fabrykę bombek szklanych w Stodolsku. Dzieciaki zapoznały się z procesem powstawania bombek, od szklanej rurki do gotowego wyrobu. Na zakończenie wycieczki każde z dzieci otrzymało bombkę ze swoim imieniem.