UWAGA!!!

Szanowni Państwo,w związku z decyzją rządu o przejściu na zdalne nauczanie w klasach IV – VIII od dnia 26.10.2020 – 08.11.2020r. wprowadzamy zasady określone w zarządzeniu nr 7 Dyrektora SP2 i szczegółowych procedurach funkcjonowania SP2 od dnia 26.10.2020r.
Zarządzenie i Procedury zostały udostępnione Państwu za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus!
Prosimy o regularne sprawdzanie wiadomości w e-dzienniku!