CZĘŚCIOWE OGRANICZENIE WIZYT W SP2

W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI ZAŁATWIENIA SPRAWY OSOBIŚCIE W SP2

PROSIMY UŻYĆ DZWONKA UMIESZCZONEGO NA ŚCIANIE PRZY SCHODACH I ZACZEKAĆ NA PRZYJŚCIE PRACOWNIKA.

RODZICÓW ODBIERAJĄCYCH DZIECKO ZE ŚWIETLICY RÓWNIEŻ PROSIMY O UŻYWANIE DZWONKA!

INTERESANCI PROSZENI SĄ O ZAŁATWIANIE SPRAW DROGĄ

ELEKTRONICZNĄ MAIL: SP2@SP2-GRODZISK.PL

BĄDŹ TELEFONICZNĄ TEL. 61 227 1260