UWAGA rodzice uczniów klas 1!

Serdecznie zapraszamy do szkoły rodziców dzieci, które od 1 września rozpoczną naukę w klasie 1 na spotkanie informacyjne w dniu 24 sierpnia (poniedziałek) wg następującego harmonogramu: klasa 1a – godzina 16.00 – sala 3, klasa 1b – godzina 16.15 – sala 1, klasa 1c – godzina 16.30 – sala 2, klasa 1d godzina 16.45 – sala 13.
Tematyka spotkania: podręczniki szkolne, wyprawka dla dziecka, działalność świetlicy, zasady przyprowadzania i odbierania dzieci, dożywianie, zasady przebywania w szkole w zgodzie z wytycznymi GIS, procedurami i regulaminami szkoły w okresie pandemii COVID-19.
Omówione zostanie również ewentualne nauczanie zdalne i na jakich zasadach bedzie prowadzone w szkole.
Ze względów epidemicznych prosimy o przybycie do szkoły tylko jednej osoby (jednego z rodziców/opiekunów) bez dzieci. W szkole prosimy o założenie maseczek ochronnych oraz przeprowadzenie dezynfekcji rąk przed wejściem na teren szkoły i zachowanie dystansu społecznego. Zapraszamy.