Uwaga. 14 października – Dzień Edukacji Narodowej

Uwaga. Dnia 14 października (środa), przypada Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych. W szkole zorganizowane będą tylko zajęcia opiekuńcze dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę zapewnienia ich dzieciom opieki. W tym dniu również odwołane są dowozy dla uczniów.