Rekrutacja uczniów do szkół podstawowych w Gminie Grodzisk Wielkopolski

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniach  11.03.2024 r.  –  22.03.2024 r. odbędą się zapisy uczniów do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grodzisku Wielkopolskim na rok szkolny 2024/2025 w ramach postępowania rekrutacyjnego, zamieszkałych poza obwodem danej szkoły. 

Proponujemy Państwu zapisanie dziecka do klasy I na rok szkolny 2024/2025 za pomocą:
– poczty elektronicznej – skan wypełnionego i podpisanego wniosku należy przesłać na adres e-mail zapisy@sp2-grodzisk.pl
– osobiście w siedzibie szkoły.  

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu szkoły ⇓

GRODZISK REKRUTACJA-WNIOSEK

Zachęcamy do zapoznania się z następującymi dokumentami:

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych

Zarządzenie Burmistrza w sprawie rekrutacji do klas I szkół podstawowych

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnych do I klas szkół podstawowych