Postępowanie rekrutacyjne

Uprzejmie informujemy, że organ prowadzący podjął decyzję w sprawie zmiany terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025.

Nowe terminy zostały wskazane w zarządzeniu nr 22/2024 z dnia 1 marca 2024 r. zmieniające Zarządzenie Nr 9/2024 Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Grodzisk Wielkopolski jest organem prowadzącym.

Zarządzenie w sprawie nowych terminów rekrutacji