Pierwszy szkolny konkurs recytatorsko-aktorski dla uczniów klas I i II.

9 maja w Auli Szkoły Podstawowej nr 2 odbył się pierwszy szkolny konkurs recytatorsko-aktorski dla uczniów klas I-II, pod hasłem „Dobre wychowanie wierszem”.

Komisja konkursowa, w składzie: w-ce dyrektor Aleksandra Majcherek, Agnieszka Borowczak, Hanna Silska oraz Dorota Gruszecka, oceniały zmagania uczestników, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

1/ zgodność tekstu wiersza z tematem konkursu

2/ dobór utworu do możliwości ucznia

2/ interpretacja utworu (ekspresja wypowiedzi, intonacja)

3/ interpretacja sceniczna (dobór dodatkowych środków wyrazu)

4/ gest

5/ dykcja i emisja głosu

Łącznie w konkursie wzięło udział 34 uczestników: 18 uczniów klas I oraz 16 klas II.

Poniżej zamieszczamy listę laureatów konkursu:

 

W kategorii klas I:

1 m-ce oraz nagrodę „Srebrnej Maski” otrzymała – Kalina Lissoń z klasy I c

2 m-ce – Aleksander Brudło oraz Marta Łapa z klasy I c

3 m-ce – Zofia Andrzejewska z klasy I b

Wyróżnienia otrzymały:

Julia Paterska z klasy Ia

Zofia Hemmerling z klasy I c

 

W kategorii klas II

1 m-ce oraz nagrodę „Złotej maski” otrzymał Mateusz Witamborski z klasy II a

2 m-ce – Olga Budzińska z klasy II a

3 m-ce – Mia Sekuła z klasy II b

Wyróżnienia otrzymali:

Laura Kaźmierczak z klasy II b

Natan Sobieraj z klasy IIc

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali okolicznościowe dyplomy oraz wyrazy uznania od przewodniczącej komisji p. Aleksandry Majcherek.

Laureaci konkursu 15 maja, wezmą udział w Wieczorku Scenicznym Laureatów, podczas którego wręczone zostaną im dyplomy i nagrody, a w drugiej jego części – zaprezentują umiejętności sceniczne przed swoimi Rodzicami.

Słowa wysłuchanej podczas konkursu piosenki „dobre wychowanie – strzał w10!”, świetnie podsumowały zmagania uczestników tegorocznego pierwszego konkursu recytatorsko-aktorskiego, którego hasło było nieprzypadkowe i niezwykle ważne. Wszyscy mamy nadzieję, że

treści wierszy przez dzieci starannie wybrane i pięknie zaprezentowane zapadną im głęboko w pamięć.

Konkurs pokazał, że kultury i zasad bon-tonu można uczyć także ze sceny – wierszem.