Warsztaty profilaktyczne

Dzięki staraniom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grodzisku Wlkp. w naszej szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne nt. higieny zdrowia, uczenia się. Warsztaty zrealizował pan Mirosław Schön z Dolnośląskiej Akademii Rozwoju we Wrocławiu. W spotkaniach uczestniczyły klasy IV – VIII. Bardzo dziękujemy organizatorom za realizację warsztatów, a naszym uczniom za aktywny w nich udział.