Obiady w stołówce szkolnej

Uwaga. W związku z licznymi pytaniami rodziców odnośnie obiadów i rozpoczęcia pracy stołówki szkolnej informujemy, że stołówka szkolna wznowi działalność po uzyskania wszystkich potrzebnych pozwoleń od odpowiednich służb. O wznowieniu działalności stołówki i wydawaniu obiadów poinformujemy na stronie internetowej szkoły oraz Facebooku.