Niezwykła lekcja wiedzy o społeczeństwie klasy 8 A

We wtorek 26 listopada, uczniowie klasy 8 A wraz z wychowawcą panem Jarosławem Kaminiarzem udali się do Urzędu Miejskiego. Klasa miała możliwość wzięcia udziału w lekcji wiedzy o społeczeństwie, którą poprowadził Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Pan Piotr Hojan. Pan Burmistrz podczas spotkania przedstawił uczniom kompetencje Gminy, oraz zadania jakie wykonuje organ wykonawczy gminy – czyli Burmistrz oraz organ uchwałodawczy – czyli Rada Miejska. Omówił również jakie zadania wykonują pracownicy poszczególnych wydziałów Urzędu. Uczniowie chętnie zadawali pytania między innymi: Skąd biorą się pieniądze tworzące budżet gminy i jak duże są wydatki gminy, pytali również gdzie należy się zgłosić, by załatwić sprawę jako mieszkaniec gminy. Dzięki wyjątkowej lekcji klasa miała okazję, by zobaczyć piękną, stylową salkę Urzędu Stanu Cywilnego, która wywarła na uczniach duże wrażenie. Na zakończenie spotkania zrobiono pamiątkowe zdjęcie. Bardzo dziękujemy za poświęcony czas i za niezwykle praktyczną lekcję przedmiotu, którą wszyscy na pewno zapamiętają na długo.