“Mikołajkowe łączenie sił i pokoleń”

Grupa Nieformalna przy Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim   zrealizowała w okresie od 1.09.2018 do 10.12.2018 roku projekt pt. „Mikołajkowe łączenie sił i pokoleń”.  W ramach konkursu Mikrodotacji „Wielkopolska Wiara”, który został ogłoszony przez Centrum PISOP i Caritas Poznań.  Projekt finansowany jest ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Honorowy patronat przyjął nad nim Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego.

W projekcie uczestniczyli: seniorzy z Gminnego Centrum Pomocy Środowiskowej „Promessa”, uczniowie 4 szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej nr 1 im. Polskich Olimpijczyków; Szkoły Podstawowej nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich, Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kpt. Józefa Reidycha; Szkoły Podstawowej w Grąblewie oraz podopieczni   Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno Wychowawczego i Środowiskowego Domu Samopomocy w Sielinku.

Kolejnym etapem    projektu   były warsztaty koła teatralnego „PROMETEUSZ”.  Grupa działająca przy GCPŚ   przygotowała przedstawienie„Mikołaju, Mikołaju dzieci za Toba czekają…”.  W ramach działań projektowych odbyły się też 2 rodzaje warsztatów międzypokoleniowych: taneczne i plastyczne.  W warsztatach uczestniczyło 5 grup, w tym osoby rekrutujące się z tychże 4 szkół podstawowych oraz z GCPŚ.  Uczestnicy zajęć tanecznych przyswoili sobie 2 układy taneczne a podczas warsztatów plastycznych dzieci i seniorzy wykonali kartki świąteczne, które zostały przekazane dla rodzin i bliskich beneficjentów projektu oraz dla grup, instytucji wspierających Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim.  Kluczowym elementem projektu były dwa spotkania dzieci z Mikołajem: 3.12.2018 roku w Ośrodku Rehabilitacyjna _ Edukacyjna Wychowawczym w Sielinku oraz 6.12.2018 roku na „Uroczystym Podsumowaniu Projektu”.  W uroczystym zakończeniu projektu uczestniczyli Zastępca Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego, dyrektor OPS oraz dyrektorzy 4 szkół podstawowych, Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego i Środowiskowego Domu Samopomocy w Sielinku.  W związku z Międzynarodowym Dniem Wolontariatu, który przypada 5 grudnia organizator zadania szczególnie podkreślił zaangażowanie i wartość pracy wolontariuszy, dzięki której wykonuje się   wiele pozytywnych przedsięwzięć. Podczas zakończenia projektu odbył się także pokaz multimedialny z realizacji zadania, a przybyły na spotkanie Mikołaj obdarował prezentami obecne na sali dzieci. Miła atmosfera i nowe relacje już inicjują dalsze zadania międzypokoleniowe.