Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce

W poniedziałek, 5 marca w naszej szkole odbył się etap powiatowy XXII Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce.

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich, we współorganizację zaangażowani są także Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury. Sponsorem tytularnym edycji jest firma INEA.

Do etapu powiatowego zgłoszone zostały cztery szkoły: SP z O. Przedszkolnymi im. J. Korczaka w Bielawach, SP im. Jana Pawła II w Ptaszkowie, SP im. Powstańców Wielkopolskich w Konojedzie oraz SP Nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Grodzisku Wielkopolskim.

Uczniowie rozwiązywali testy dostosowane odpowiednio do poszczególnych etapów edukacyjnych: klasy IV, V, VI, VII oraz II i III gimnazjum.

Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy o Wielkopolsce, jej dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, historii, tradycji i gwary regionalnej.

Ogłoszenie wyników i kwalifikacja uczniów do etapu rejonowego Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce nastąpią 12 marca, na stronie internetowej SGiPW.