Koniec pierwszego półrocza, czas podsumowań!

06.02.2019 roku odbyły się apele podsumowujące I półrocze roku szkolnego 2018/2019 w SP2. Pani Dyrektor Beata Kalinowska omówiła wyniki nauczania poszczególnych klas oraz podsumowała zachowanie swoich wychowanków. Uczniowie, którzy mieli najwyższe średnie i wzorowe zachowanie zostali nagrodzeni Dyplomem Bardzo Dobrego Ucznia.

„Życzę Wam, aby Wasze wyniki w nauce były jeszcze lepsze pod koniec roku szkolnego 2018/2019” powiedziała na zakończenie spotkania pani dyrektor.