Głosowanie do Rady Samorządu Uczniowskiego 2017/2018

Dnia 11 października 2017 roku w naszej szkole odbyło się głosowanie do Rady SU. W wyborach wzięły udział klasy 4 i 7 szkoły podstawowej oraz 2 i 3 klasy gimnazjum. Uczniowie głosowali według ustalonego harmonogramu. Aby otrzymać kartę wyborczą należało posiadać legitymację lub dzienniczek ucznia. Głosowanie było anonimowe i powszechne. Przed Komisją poważne zadanie – przeliczenie wszystkich głosów. Wkrótce ogłoszenie wyników.

zdjęcia w galerii