“Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”

W dniu 30 października odbyła się konferencja inaugurująca Projekt
“Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”.

Nasza szkoła została zakwalifikowana do I edycji tego projektu.

Projekt oferuje szkołom udział w podprojektach, które uczniowie będą realizować z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi dydaktycznych oraz technologii ICT.

W ramach projektu wdrożone zostaną również działania związane z doposażeniem szkoły w technologie informacyjno – komunikacyjne, zajęciami dodatkowymi dla uczniów oraz doskonaleniem nauczycieli w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych.

Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 stawia na Szkołę XXI wieku, która powinna być otwarta na innowacje nie tylko w świecie technologii, ale także w odniesieniu do procesów nauczania i uczenia się.