Formularz zgłoszenia dziecka do klasy I na rok szkolny 2020/21

ZAPISY UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2!

SZANOWNI PAŃSTWO,

INFORMUJEMY, ŻE ZAPISY UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH W OBWODZIE SP2 DO KLASY 1 NA ROK SZKOLNY 2020/2021 ODBĘDĄ SIĘ TAK JAK WCZEŚNIEJ ZAPLANOWANO W DNIACH OD 16 MARCA 2020r.  DO 3 KWIETNIA 2020r.

NATOMIAST W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ, PROSIMY JEDNAK O SKORZYSTANIE W TYM CELU Z NASZYCH PROPOZYCJI

DZIECKO ZGŁOSIĆ MOŻNA:

– POPRZEZ FORMULARZ ONLINE ZAMIESZCZONY PONIŻEJ <- PREFEROWANA PRZEZ NAS FORMA ZAPISU

– TELEFONICZNIE POD NUMER 612271260

– MAILOWO (LUB SKANEM) POD ADRES SP2@SP2-GRODZISK.PL

WSZYSTKIE TE FORMY GWARANTUJĄ ZAPIS DZIECKA Z OBWODU SP2 DO KLASY 1.

Niezbędne podpisy pod kartą zgłoszenia oraz ksero aktu urodzenia złożą Państwo po odwołaniu zawieszenia funkcjonowania szkół osobiście w Sekretariacie.

Na ten moment prosimy o zachowanie ostrożności, aby zmniejszyć potencjalne ryzyko zarażenia wirusem.

W KARCIE ZGŁOSZENIA TRZEBA UZUPEŁNIĆ WSZYSTKIE POLA, DOPIERO POTEM MOŻNA PRZEJŚĆ DO DALSZEJ CZĘŚCI FORMULARZA KLIKAJĄC “DALEJ”.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYPEŁNIANIA FORMULARZA:

FORMULARZ WYMAGA DANYCH DOT.:
-DZIECKA (IMIONA, PESEL, MIEJSCE ZAMIESZKANIA);
-RODZICÓW (IMIONA, NAZWISKA, MIEJSCA ZAMIESZKANIA, TELEFONY KONTAKTOWE);
-SZKOŁY OBWODOWEJ DZIECKA I SZKOŁY, W KTÓREJ SPEŁNIAŁO OBOWIĄZEK PRZEDSZKOLNY

Klauzula informacyjna