„Dzień Europejczyka w SP2”

9 maja obchodzony jest na starym kontynencie jako Dzień Europejczyka. Święto to jest doskonałą okazją do poszerzenia naszej wiedzy na temat Unii oraz tradycji i kultury państw, które do niej należą. Z tej okazji uczniowie z klasy VIII B przygotowali prezentacje multimedialne dotyczące integracji państw europejskich oraz najważniejszych organów tej instytucji. Mają one na celu uświadomienie wszystkim związków między Polską, a krajami europejskimi, które stają się coraz istotniejsze,
szczególnie w trudnych dla Europy i całego świata chwilach. Warto nadmienić, iż 1 maja 2019 r. obchodziliśmy 16 już rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Razem z nami do organizacji tej przystąpiły: Czechy, Słowacka, Węgry, Litwa, Łotwa, Estonia, Słowenia, Cypr, Malta. Tak więc 1 maja 2004 roku przeszedł do historii jako dzień największego rozszerzenia Unii, co przyczyniło się do jej zjednoczenia i zintegrowania. Zapraszamy do obejrzenia prezentacji przygotowanych przez uczniów: Rozalię Kaczmarek i Kamila Rataja z klasy VIII B, które przedstawiają historię jednoczącej się Europy, strukturę Unii Europejskiej oraz założenia i cele, które jej przyświecają we współczesnym świecie.

Proces integracji europejskiej

Organy Unii Europejskiej