3a zwiedza Muzeum Rolnictwa w Szreniawie.

19 października klasa 3 a wraz z wychowawcą Iwoną Skrzypczak i Jarosławem Bogaczykiem odwiedzili Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Uczniowie podczas lekcji muzealnej “Zwierzęta gospodarskie” poznali zasady hodowli i opieki nad zwierzętami. Dużą frajdę sprawiło dzieciom karmienie zwierząt i nauka dojenia sztucznej krowy. Podczas zwiedzania muzeum dzieci poznawały historię rolnictwa na przestrzeni wieków, oraz rozwój maszyn wykorzystywanych w rolnictwie, począwszy od drewnianego pługu, a kończąc na samolotach lotnictwa rolnego. Uczniowie poznali także wiele zawodów związanych z rolnictwem: pszczelarza, piekarza, stolarza, cieślę, rolnika, kuśnierza, młynarza…

Ciekawostką i przeżyciem dla wielu było wejście na wieżę widokową, z której rozciąga się widok na panoramę Poznania oraz Wielkopolski Park Narodowy. Spacer po parku dał również możliwość aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu oraz pokonywania naturalnych przeszkód. Wycieczkę można zaliczyć do udanych. Wyrazem tego były uśmiechy na twarzach dzieciaków.