ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Szanowni Państwo,

Z racji COVID-19 zakończenie roku szkolnego odbędzie się inaczej niż zwykle.
Nie będzie akademii, a wręczenie świadectw i nagród dla uczniów odbędzie się 26 czerwca w piątek wg następujących zasad:

 

Godzina 8:00 Godzina 9:00 Godzina 10:00 Godzina 11:00 Godzina 12:00

boisko (w razie niepogody aula)

1 a, 1c

2a, 2b, 2c 5a, 5b 6a, 6b 6c, 6d
sala gimnastyczna 3a, 3b, 3c 1b, 1d 5c, 5d 8a, 8b

 –

sale 4a s.11  – 7a s.25 7b s.32

 –

Uczniowie przychodzą na wyznaczoną godzinę, z zachowaniem wymaganych
środków ostrożności (maseczka, zachowanie bezpiecznych odległości i nie gromadzenie się).

Osoby, które obawiają się kontaktu z innymi, mogą odebrać świadectwo
w czasie wakacji w sekretariacie szkoły w godzinach 9:00 – 12:00
lub we wrześniu (nie dotyczy to uczniów klas VIII).

Po wydaniu świadectwa dla jednej grupy uczniów, dezynfekujemy krzesła i stoliki.

Na teren szkoły nie wchodzą rodzice ani opiekunowie uczniów!

Z góry dziękujemy za zrozumienie

Dyrekcja Szkoły