Prośba do rodziców przyszłych uczniów klas pierwszych.

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą, aby od dnia 29.06.2020 r. do dnia  31.07.2020 r. w godzinach 10:00 – 13:00 rodzice dzieci zapisanych do I klas w roku szkolnym 2020/2021 przychodzili do szkoły w celu dopełnienia dokumentacji związanej z zapisem (w tym celu prosimy o przyniesienie ze sobą: odpisu aktu urodzenia dziecka, ewentualne orzeczenia lub opinie wydane przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne). Na dokumentach wymagane są podpisy obojga rodziców/ opiekunów prawnych dziecka.