Wybory Rady Samorządu Uczniowskiego

W dniu 20 października odbyły się w naszej szkole wybory Rady Samorządu Uczniowskiego. W głosowaniu udział wzięli wszyscy uczniowie klas IV – VIII. Wybory zorganizowane były zgodnie z zasadami: równości, powszechności, bezpośredniości i tajności. Każdy z uczestników otrzymał od Komisji kartę do głosowania, na której zaznaczał nazwiska dwóch kandydatów, zgłoszonych przez poszczególne klasy. Następnie, karty wrzucane były do specjalnie przygotowanej urny. Po zakończeniu głosowania Komisja dokona przeliczenia głosów i wkrótce ogłosi wyniki. 🙂