Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego

W poniedziałek, 24 października, w auli naszej szkoły odbyły się wybory Rady Samorządu Uczniowskiego. W głosowaniu udział brali uczniowie klas IV – VIII, z tych klas również, wyłonieni zostali kandydaci, których imiona i nazwiska były umieszczone na kartach wyborczych. Uczniowie z poszczególnych klas głosowali anonimowo i tajnie. Wybory były powszechne – głosować mogli wszyscy uprawnieni, wybory były także równe, każdy uczestnik posiadał taką samą liczbę głosów. Zgodnie z zasadami demokracji, wygrają kandydaci, którzy zdobyli największe poparcie. Wkrótce ogłoszenie wyników.