Wizyta w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim

W ramach innowacji pedagogicznej “Dorosłość mnie nie przeraża- potrafię zrobić to sam”, grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grodzisku Wielkopolskim wraz z opiekunkami: panią Darią Makoś i panią Katarzyną Włodarkiewicz, odwiedziła kolejny urząd na terenie miasta. 24 listopada 2021 r. uczniowie odwiedzili Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wlkp.

Celem wizyty było zapoznanie się z wydziałami starostwa, w których w przyszłości uczniowie będą załatwiali różne sprawy. Po urzędzie uczniów oprowadził sekretarz starostwa pan Tomasz Dolata, który w bardzo ciekawy sposób opowiedział uczniom o najważniejszych wydziałach i sprawach, które można załatwić w tym urzędzie. Młodzież zapoznała się z wydziałami: Wydział Komunikacji, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Architektury i Budownictwa, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Ewidencja Gruntów i Budynków. Niestety, nie udało się obejrzeć gabinetu pana starosty, ponieważ gabinet był remontowany. Uczniowie dowiedzieli się m.in.: gdzie zarejestrować i wyrejestrować pojazd, gdzie odebrać prawo jazdy, gdzie udać się, aby odrolnić grunty pod zabudowę domu i wiele innych ciekawych rzeczy.

Po wizycie w poszczególnych wydziałach i zapoznaniem się z urzędnikami pracującymi w starostwie, pan sekretarz zaprosił uczniów i ich opiekunki na poczęstunek oraz opowiedział o instytucjach, które wchodzą w skład starostwa, np. szpital powiatowy, hala grodziska, biblioteka, Powiatowy Urząd Pracy czy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Młodzież zapoznała się również z ofertą szkół ponadpodstawowych, którymi opiekuje się starostwo Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół Technicznych. Bardzo serdecznie dziękujemy pani Katarzynie Sieleckiej i pani Annie Supsar z Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji za ciepłe przyjęcie, poczęstunek i upominki. Wizyta w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim, to kolejny krok ku dorosłości dla naszych uczniów.