Wizyta Szkolnego Klubu Wolontariatu u Sióstr Elżbietanek

18 grudnia 2019r. nasze uczennice należące do Szkolnego Klubu Wolontariatu wraz z opiekunami p. Agnieszką Borowiak i Anną Matuszewską pojechały do Poznania do Sióstr Elżbietanek, które codziennie pomagają ubogim, prowadzą jadłodajnię, wspierają potrzebujących pomocą duchową, wskazują drogę wyjścia z kryzysu życiowego. Przywitała nas s. Józefa Krupa, która pracowała w Grodzisku 12 lat, była katechetką w naszej szkole. Siostra opowiedziała wszystkim na czym polega ich posługa, jak pomagają ubogim, opowiedziała kilka historii życiowych osób, które pogubiły się w życiu. Uczennice miały okazję obierać ziemniaki dla 150 osób, przygotowywać salę na spotkanie Wigilijne dla bezdomnych. Przy pracy było dużo radości, uśmiechu i chęci do pomocy. Siostry we współpracy z Caritas Archidiecezjalną prowadzą w Poznaniu jadłodajnie dla potrzebujących. Do jadłodajni przychodzą bardzo różni ludzie, tak pod względem wieku, płci, jak i statusu społecznego. Większość z nich to ludzie bezdomni, a wśród nich uzależnieni.

Przychodzi dużo biednych rencistów, ludzi schorowanych i samotnych. Codziennie przychodzi przeszło 200 osób potrzebujących by spożyć gorącą zupę i otrzymać chleb.
Posiłek, który spożywają w jadłodajni jest dla przeważającej większości jedynym ciepłym posiłkiem w ciągu całego dnia, co szczególnie ma znaczenie zimą.
Przekazaliśmy także Siostrze zgromadzone od uczniów, ich rodziców i nauczycieli dary w postaci: czapek, rękawic, szalików. Będzie to miły prezent na święta, zwłaszcza teraz w okresie zimowym. Za zgromadzone dary serdecznie dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych zbiórkach.