UWAGA RODZICE UCZNIÓW KLAS 1 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

UWAGA RODZICE UCZNIÓW KLAS 1  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

W związku z tym, że przygotowywane są przez Urząd Miasta identyfikatory postojowe dla tych z Państwa, którzy będą dowozili dzieci do szkoły samochodem, uprzejmie prosimy o dostarczenie do sekretariatu szkoły numerów rejestracyjnych samochodów (max 2), którymi dziecko będzie przywożone i odbierane ze szkoły.

Dane te potrzebne są po to, aby umożliwić Państwu bezpłatne parkowanie w wyznaczonych godzinach w Strefie Płatnego Parkowania.

Nazwisko, imię i klasa dziecka Nazwisko i imię rodziców/opiekunów Nr rejestracyjny i marka samochodu Nr rejestracyjny i marka samochodu Uwagi

Dane można przesyłać w formie elektronicznej na podany
– adres e-mail: gimnazjum@grodzisk.wlkp.pl
– telefonicznie pod numer telefonu: 61 22 71 260
– lub osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach 800-1400
Termin do 28 sierpnia!

 1. Identyfikator postoju uprawnia do parkowania pojazdu z zerową stawką opłaty za parkowanie wyłącznie do 15 minut w godzinach od 700 – 900 oraz od 1100 – 1300.
  2. Identyfikator uprawnia wyłącznie do parkowania w celu dowozu i odbioru dziecka ze szkoły.
  3. Identyfikator obowiązuje wyłącznie w SPP na ul. Żwirki i Wigury, Przemysłowej, Parkowej, Placu Św. Anny w Grodzisku Wlkp.
  4. Identyfikator nie uprawnia do zastrzegania stałego miejsca parkowania.
  5. Identyfikator postojowy musi być umieszczony za przednią szybą pojazdu w sposób nie budzący żadnych wątpliwości, co do jego ważności tak aby był całkowicie widoczny dla kontrolera. Brak identyfikatora postoju w widocznym miejscu w samochodzie traktowany jest jako parkowanie bez uiszczenia opłaty.
  6. Biuro SPP GPK Sp. z o.o., ul. Kościańska 32, 62-065 Grodzisk Wlkp., czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1600.