UWAGA RODZICE UCZNIÓW KLAS 1 i 2 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

W związku z tym, że przygotowywane są przez Urząd Miasta identyfikatory postojowe dla tych z Państwa, którzy będą dowozili dzieci do szkoły samochodem, uprzejmie prosimy o dostarczenie do sekretariatu szkoły numerów rejestracyjnych samochodów (max 2), którymi dziecko będzie przywożone i odbierane ze szkoły.
Jednocześnie informujemy, że identyfikatory wydane w zeszłym roku szkolnym ważne były tylko do końca czerwca 2018 r.

Dane te potrzebne są po to, aby umożliwić Państwu bezpłatne parkowanie w wyznaczonych godzinach w Strefie Płatnego Parkowania.

Nazwisko, imię i klasa dziecka:
Nazwisko i imię rodziców/opiekunów:
Nr rejestracyjny i marka samochodu:
Nr rejestracyjny i marka samochodu:
Uwagi:

Dane można przesyłać w formie elektronicznej na podany
– adres e-mail: sp2@sp2-grodzisk.pl
– lub osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00-14.00

Termin do 3 września 2018!