U W A G A !

Szanowni Państwo.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 5/2018 Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego z dnia 26.01.2018 roku
Informujemy, że lista kandydatów przyjętych do klas I Szkoły Podstawowej Nr2 w Grodzisku Wielkopolskim na rok szkolny 2018/2019 została udostępniona do publicznej wiadomości. Listy znaleźć można w gablocie znajdującej się na I piętrze przy pokoju nauczycielskim.