Spotkania z grodziską policją

27.09.2017 r. w auli Szkoły Podstawowej Nr 2 uczniowie kl. I i IV uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami grodziskiej policji: młodszą aspirant panią Anną Jóśkowiak i aspirantem panem Norbertem Gabryelczykiem. Gościem specjalnym tego spotkania był pies specjalnie wyszkolony do działań prewencyjnych – Kuki.
Dzieci z zachwytem obserwowały “niezwykłego gościa”, a także uczyły się jaką postawę należy przyjąć w razie niespodziewanego ataku przez zwierzę.
Następnie pani Anna przekazała dzieciom informacje dotyczące ich bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią. W czasie spotkania uczniowie chętnie angażowali się w dyskusję, dzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi omawianych zagadnień.
Można było dostrzec, że tego typu wizyty w szkole są jak najbardziej wskazane i atrakcyjne w swojej formie.

Dla klas VII spotkania z przedstawicielami policji odbyły się
26.09.2017 r.
Pani Anna szczególną uwagę zwróciła na bezpieczeństwo naszych uczniów w szkole i poza nią. Przestrzegała także przed cyberprzemocą, niebezpiecznymi sytuacjami. Zwróciła szczególną uwagę na ponoszenie odpowiedzialności karnej za popełnione czyny. Prelekcje spotkała się z dużym zainteresowaniem uczniów. Odpowiadali na zadawane pytania wykazując się wiedzą na temat bezpieczeństwa.

zdjęcia w fotogalerii