REKRUTACJA!

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 15 kwietnia rozpoczynamy rekrutację dzieci do klasy 1 szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020 (spoza obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2).

Rodzice pragnący zapisać dziecko do szkoły, wypełniają druk :

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej

Druk można pobrać powyżejlub odebrać osobiście w sekretariacie .

Wypełniony druk rodzice składają w sekretariacie szkoły wraz z odpisem aktu urodzenia, bądź innym dokumentem potwierdzającym tożsamość dziecka.

Rekrutacja potrwa do 10 maja br.

Zapraszamy! 🙂