POSTAW NA SŁOŃCE

W roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła  przystąpiła po raz kolejny  do ogólnopolskiego projektu „Postaw na słońce”, którego organizatorem jest Bank Ochrony Środowiska.

Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych jakie daje wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), a w szczególności ogniw fotowoltaicznych. Nasze dwa  zespoły wzięły udział konkursie filmowym.

W ramach konkursu filmowego  uczniowie przygotowali reportaż, w którym zaprezentowali mikroinstalacje OZE znajdujące się w naszej okolicy.

Zachęcamy do obejrzenia pierwszego  konkursowego filmu, którego pomysłodawcą jest zespół ELEKTROMANIACZKI z klasy VIII c.

Sylwia Roguska

https://drive.google.com/open?id=1TdVj-fsnG6Bwu9s4ExKS0OblFM_NsXv7