Wielki sukces naszych uczennic!

Dnia 15.03.2019 w Szkole Podstawowej w Ptaszkowie odbył się 5. Gminny Konkurs Języka Niemieckiego. W tym konkursie naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy 7b: Rozalia Kaczmarek, Amelia Grygier i Malwina Pikosz. Uczennice zmierzyły się z pytaniami dotyczącymi Europy i Unii Europejskiej oraz wiedzy ogólnej z języka niemieckiego na poziomie klasy siódmej.

Czytaj Więcej

“Rynek pracy, a ścieżka edukacji”

Dnia 7 marca w ramach projektu z doradztwa zawodowego pt. „Rynek pracy a ścieżka edukacji”   uczniowie klasy 8 B pojechali na wycieczkę do Wolsztyna, gdzie byli gośćmi takich instytucji jak Komenda Powiatowa Policji, Sąd Rejonowy oraz Liceum Ogólnokształcące w Wolsztynie.

W trakcie spotkania w KPP uczniowie zwiedzili Komendę Policji a także  poznali specyfikę pracy policjanta i sposób rekrutacji do tego zawodu. Kolejnym etapem wycieczki była wizyta uczniów w Sądzie Rejonowym, gdzie w  roli obserwatorów wzięli udział w rozprawie sądowej mając możliwość zobaczyć jak pracują na co dzień i jakie zadania wykonują sędzia, prokurator, adwokat i asystent sędziego. Ostatni punkt wyjazdu to spotkanie w LO i udział w zajęciach chemicznych.

Czytaj Więcej

Niezwykły świat marionetek

Niezwykły świat pyskaczy, kukiełek, marionetek, pacynek był tematem kolejnego spotkania przygotowanego przez Klub Małego Muzyka dla uczniów klas I, II i IV SP2. Dzieci bawiły się świetnie, widząc na scenie niezwykłych „aktorów” prowadzonych ręką człowieka. Wymaga to od artystów teatru lalek wiele kunsztu i umiejętności, co mogli uczniowie zobaczyć na scenie, a także wypróbować swoich sił w tym względzie. Zabawa była przy tym wspaniała, bo okazało się, że wielu uczniów z grodziskiej Dwójki ma talent aktorski, który warto w przyszłości wykorzystać, np. w przedstawieniach szkolnych. Spotkanie to w dużym stopniu przybliżyło dzieciom klas I, II i IV niezwykły świat teatru kukiełkowego.

Nauki rekolekcyjne 2019

W dniach 4 do 6 marca 2019 roku uczniowie naszej szkoły przeżywali swoje rekolekcje wielkopostne. Nauki rekolekcyjne prowadziła siostra Maksymiliana Nazaretanka wraz z nowicjuszkami. Animowały dzieci i młodzież do wielbienia Boga śpiewem i grą na gitarze.

Program rekolekcji był bardzo bogaty. Tematem przewodnim  było „Spotkanie na Górze”. Dla każdej grupy wiekowej przygotowany był film pogłębiający temat.

Czytaj Więcej