Niezwykły świat marionetek

Niezwykły świat pyskaczy, kukiełek, marionetek, pacynek był tematem kolejnego spotkania przygotowanego przez Klub Małego Muzyka dla uczniów klas I, II i IV SP2. Dzieci bawiły się świetnie, widząc na scenie niezwykłych „aktorów” prowadzonych ręką człowieka. Wymaga to od artystów teatru lalek wiele kunsztu i umiejętności, co mogli uczniowie zobaczyć na scenie, a także wypróbować swoich sił w tym względzie. Zabawa była przy tym wspaniała, bo okazało się, że wielu uczniów z grodziskiej Dwójki ma talent aktorski, który warto w przyszłości wykorzystać, np. w przedstawieniach szkolnych. Spotkanie to w dużym stopniu przybliżyło dzieciom klas I, II i IV niezwykły świat teatru kukiełkowego.