Nasza szkoła uzyskała Certyfikat Akademii Bezpiecznego Puchatka.

Uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 2 w bieżącym roku szkolnym przystąpili do programu edukacyjnego Akademia Bezpiecznego Puchatka. Dzieci brały udział w cyklu zajęć dotyczącym bezpieczeństwa w szkole i na wycieczce, bezpieczeństwa na drodze, w domu i w internecie. Celem programu była:
Edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają swoją naukę
w szkole.
Wytworzenie u dzieci naturalnych sposobów unikania i reagowania na zagrożenia.
Edukacja rodziców w zakresie ochrony dzieci przed zagrożeniami.
Do programu przystąpiło 77 dzieci z klas: 1a,1b,1c i 1d wraz z wychowawczyniami.

Koordynatorem projektu była Iwona Skrzypczak.