Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała w 2022 roku wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.
Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3. W ramach wsparcia otrzymaliśmy 15 000 zł.
Realizacja programu jest doskonałym sposobem na uatrakcyjnienie i wzbogacenie księgozbioru o nowości wydawnicze oraz zakup nowych elementów wyposażenia biblioteki szkolnej. Na podstawie przeprowadzonych ankiet badających preferencje czytelnicze oraz wypowiedzi uczniów, sporządzono listę woluminów do zakupu, która uzyskała pozytywną opinię Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
W obecnym roku szkolnym w związku z realizacją programu w szkole odbędzie się wiele imprez, projektów i konkursów z wykorzystaniem zakupionych nowości wydawniczych.
Zapraszamy do udziału.