Najlepsza gazetka klasowa

Z okazji 103 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, jednego z kilku polskich powstań narodowych zakończonych sukcesem, Rada Samorządu Uczniowskiego zorganizowała szkolny konkurs na najlepszą gazetkę klasową dotyczącą powstania. Celem konkursu było zainteresowanie historią regionalną dotyczącą walk narodowowyzwoleńczych Wielkopolan, poznawanie i dokumentowanie przebiegu Powstania Wielkopolskiego oraz osób zaangażowanych w walkę o niepodległość państwa polskiego. Za przygotowanie gazetek bardzo dziękujemy klasom: 4a, 5a, 5b, 5c, 7a, 7b, 7c, 8b, 8c, 8d. Wkrótce rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników. Uczniowie klas 7a i 8c wzięli także udział w akcji #pytanieoPowstanie!, czyli czego o Powstaniu Wielkopolskim jeszcze nie wiemy,  w której zadali pytania dotyczące walk powstańczych. Na pytania odpowie, dokładnie 27 grudnia, dr Marek Rezler – historyk wojskowości oraz dziejów Poznania i Wielkopolski XIX i XX wieku. Pytania naszych uczniów dotyczyły, np. udziału kobiet w powstaniu, używanych rodzajów broni, największych bitew, strat spowodowanych walkami, nazwisk najdłużej żyjących powstańców.